When renting one of our vehicle, we will give you a free guide called Áníng. It shows most camp sites and of course where you can dispose of the lavatory. Our team will also give you a map that shows the correct location in Keflavik. 

Camper Iceland proudly announces the brand new brochure from our government. Finally we can upload this new brochure for you. However we still recommend áníng.

Screen Shot 2015-06-22 at 18.03.59

Screen Shot 2015-06-22 at 18.04.20

Please use the links above for the brochure. However we do recommend to check the place:

REYKJAVÍK OG NÁGRENNI /
REYKJAVÍK AND SURROUNDINGS
» Reykjavík, skólphreinsistöð / wastewater treatment plant, Klettagarðar
» Reykjavík, tjaldstæði / camping site, Laugardalur
» Hafnarfjörður, dælustöð / wastewater pumping station, Hraunavík
VESTURLAND / WEST ICELAND
TJALDSVÆÐI / CAMPING SITES
» Hlaðir
» Akranes
» Þórisstaðir
» Borgarnes
» Varmaland
» Fossatún
» Húsafell
» Grundarfjörður
» Rif
» Stykkishólmur
» Búðardalur
VESTFIRÐIR / WESTFJORDS
TJALDSVÆÐI / CAMPING SITES
» Hólmavík
» Drangsnes
» Heydalur,
Ísafjarðardjúp
» Súðavík
» Bolungarvík
» Þingeyri
» Bjarkarlundur
» Tálknafjörður
» Patreksfjörður
» Breiðavík
» Bíldudalur
AÐRIR STAÐIR / OTHER SITES
» Áhaldahús / maintenance center, Stakkanes, Ísafjörður
NORÐURLAND VESTRA /
NORTHWEST ICELAND
TJALDSVÆÐI / CAMPING SITES
» Borðeyri
» Hvammstangi
» Sauðárkrókur
» Skagaströnd
» Blönduós
» Bakkaflöt
» Ólafsfjörður
» Hofsós
AÐRIR STAÐIR / OTHER SITES
» Siglufjörður, bensínstöð / gas station, Olís,
» Varmahlíð, bensínstöð / gas station,
NORÐURLAND EYSTRA /
NORTHEAST ICELAND
TJALDSVÆÐI / CAMPING SITES
» Þórunnarstræti,
Akureyri
» Hamrar, Akureyri
» Hrafnagil
» Dalvík
» Systragil, Fnjóskadalur
» Vaglaskógur
» Heiðarbær
» Hlíð, Mývatn
» Vogar, Mývatn
» Húsavík
» Ásbyrgi
» Þórshöfn
AÐRIR STAÐIR / OTHER SITES
» Akureyri, bensínstöð / gas station, Olís
» Dalvík, bensínstöð / gas station, Olís
AUSTURLAND / EAST ICELAND
TJALDSVÆÐI / CAMPING SITES
» Bakkafjörður
» Borgarfjörður
» Seyðisfjörður
» Egilsstaðir
» Hallormsstaður
» Möðrudalur á Fjöllum
» Norðfjörður /
Neskaupsstaður
» Stöðvarfjörður
» Fáskrúðsfjörður
» Kverkfjöll
» Djúpavogur
» Lambleiksstaðir,
Hornafjörður
» Végarður Fljótsdalur
» Höfn, Hornafjörður
» Haukafell,
Hornafjörður
AÐRIR STAÐIR / OTHER SITES
» Reyðarfjörður, bensínstöð / gas station Olís,
» Vopnafjörður, áhaldahús / maintenance center, Búðaröxl 5
SUÐURLAND / SOUTH ICELAND
TJALDSVÆÐI / CAMPING SITES
» Skaftafell
» Kirkjubæjarklaustur
» Vík í Mýrdal
» Þakgil
» Skógar
» Hellishólar, Fljótshlíð
» Árhús, Hella
» Úlfljótsvatn
» Flúðir
» Þjórsárver
» Laugarvatn
» Geysir
» Reykjamörk,
Hveragerði
» Engjavegur, Selfoss
» Þorlákshöfn
» Laugaland
AÐRIR STAÐIR / OTHER SITES
» Fljótshlíð, Kaffi Langbrók / Restaurant Langbrók
» Selfoss, bensínstöð / gas station Olís
» Vestmannaeyjar, íþróttasvæði Þórs / Þór‘s sports stadium
SUÐURNES
TJALDSVÆÐI / CAMPING SITES
» Grindavík, Camping site at Austurvegur 26
» Sandgerði, Camping site at Hlíðargata 9b
AÐRIR STAÐIR / OTHER SITES
» Reykjanesbær, skólphreinsistöð / wastewater treatment plant, Fitjabraut 1c
» Garður, almennings salerni / WCs at Garðskagi
Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísaörður - Mývatn
Patreksörður - Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar
Losun
ferðasalerna
Á Íslandi er að finna fjölmarga staði þar sem
hægt er að losa ferðasalerni.
Camper
lavatory
disposal
Locations for proper
camper lavatory disposal
There are many locations in Iceland where
portable toilets can be emptied.
Uppfærður listi og ítarlegri upplýsingar um
losunarstaðina má finna á goo.gl/RE9tLy.
Vinsamlegast athugið að á sumum losunarstöðum er
gjaldskylda fyrir losun ferðasalerna
Freshly updated list and further information
on the disposal areas on goo.gl/RE9tLy.
Please note that at some locations a fee is
charged for emptying of portable toilets.
goo.gl/RE9tLy
Northwest
Iceland
Northeast
Iceland Westfjords
West Iceland
South Iceland
East
Iceland
Reykjanes
Reykjavík